ảnh 1
Lễ Chuyển giao Mô hình GAINS 26/10/2018
Đón nhận huân chương
Ảnh 3
Hội thảo Khoa học Quốc tế II
Ảnh 5
ảnh 1
Lễ Chuyển giao Mô hình GAINS 26/10/2018
Đón nhận huân chương
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU VỀ DIOXIN Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội PTN Trọng điểm Nghiên cứu về Dioxin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại phòng thí nghiệm