merry christmas and happy new year 2021
90
90
“NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
90
90
merry christmas and happy new year 2021
90
90
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại phòng thí nghiệm; Địa chỉ: nhà B1, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.