<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Hiện nay Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến phân tích, đánh giá đáp ứng các thông số kỹ thuật của vật liệu sử dụng trong phòng cháy chữa cháy nhằm giúp các đơn vị/cá nhân có được các thông số kỹ thuật của vật liệu sử dụng trong phòng cháy chữa cháy như chỉ số oxy giới hạn (LOI), độ bền cháy của vật liệu, thời gian bắt cháy, độ hụt khối, sản phẩm sinh ra khi cháy, nhiệt lượng tỏa ra,…. Cũng như các phân tích chuyên sâu hơn về các vật liệu như phân tích nhiệt quét vi sai (DSC), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) nhằm làm rõ sự biến đổi hóa – lý của mẫu vật liệu theo nhiệt độ, bao gồm cả quá trình chuyển pha; quá trình hấp thụ, hấp phụ, và giải hấp vật lý; quá trình hấp thụ hóa học; quá trình phân hủy nhiệt; các phản ứng hóa học giữa hai pha rắn – khí…

Một số thiết bị phân tích chính mà Trung tâm hiện có như Thiết bị phân tích chỉ số giới hạn oxy (Limiting oxygen index – LOI); Thiết bị phân tích độ bền cháy;  Thiết bị phân tích nhiệt lượng kế hình nón, Thiết bị phân tích tính chất nhiệt TGA kết hợp DSC,…. Các thiết bị đều đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong nội dung các tiêu chuẩn phân tích hiện hành trên thế giới như JIS K6269, JIS K7201, JIS L1091, ASTM D2863-19, ISO 4589-2:2017, UL-94, ASTM D635, ASTM D3801, ASTM D4804, ASTM D5025, ASTM D5207, ISO 1210, JIS K6911, ASTM E1354, ASTM E1474, ASTM E1550, ASTM E1740, ASTM D5484, ASTM D6113, ISO 5660, ISO 11358, ASTM E793, DIN 51004, DIN 51006, DIN 51007,….

Các thiết bị của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ có khả năng phân tích trên nhiều loại mẫu vật liệu khác nhau như dạng rắn, dạng bột, dạng hồ keo, và dạng xốp; bao gồm cả các loại vật liệu xây dựng (bê-tông, xi-măng, gỗ…), vật liệu cách âm và cách nhiệt, vật liệu kim loại, vật liệu bán dẫn và siêu dẫn.

 

 

 

Thông tin liên hệ

Phòng Phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.

Địa chỉ: Tầng 17 - Tòa nhà Ươm tạo công nghệ. 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912.778.851