<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Lương Thoại
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2012 - 2014
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ hoạt hóa điện hóa nước có độ khoáng hoá thấp để tăng cường vệ sinh chuồng trại, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong chăn nuôi ở Quảng Nam

Kết quả đạt được

• Về khoa học:
Tính chất của dung dịch khử trùng Supowa:
- Tổng lượng khoáng chất: 1,0 - 2,0 g/l
- Tổng nồng độ các chất oxy hoá (tính theo clo hoạt tính): 0,35 - 0,4 g/l
- Thế oxy hóa - khử: >800 mV
• Về ứng dụng:
Ứng dụng dung dịch Supowa để khử trùng, khử mùi trong chăn nuôi tại Quảng Nam.

Những đóng góp mới

Ứng dụng dung dịch khử trùng Supowa trong y tế.

Sản phẩm

- 05 thiết bị SUPOWA công suất 30l/h/thiết bị.
- Các quy trình:
+ Quy trình vận hành và sử dụng thiết bị điều chế dung dịch Supowa.
+ Quy trình sử dụng dung dịch Supowa trong khử trùng nước uống cho gà.
+ Quy trình sử dụng dung dịch Supowa khử trùng bề mặt (nền chuồng) và dụng cụ chăn nuôi.
+ Quy trình sử dụng dung dịch Supowa khử trùng, khử mùi không khí chuồng nuôi.
+ Các quy trình ứng dụng dung dịch Supowa để khử trừng khử khuẩn trong y tế
- Báo cáo tổng kết đề tài
- 01 bài báo đăng trên tạp chí Hóa Lý Sinh: “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả khử trùng, khử mùi của dung dịch Supowa trong chăn nuôi gà”.

93nguyenluongthoai

Địa chỉ ứng dụng

* Tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam:
- Trang trại gà nhà Ông Nguyễn Quý Thảo tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
- Trang trại gà nhà Ông Lê Công Nhược tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 
- Trang trại gà nhà Ông Hồ Công Toại tại thôn Nghĩa tây, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
* Tại huyện Hiệp Đức, Quảng Nam:
- Trạm y tế thị trấn Tân An, Hiệp Đức, Quảng Nam.
- Trạm y tế xã Quế Lưu, Hiệp Đức, Quảng Nam.

                                                                                                                                                          Nguồn:http://vast.ac.vn/