Đề tài : Nghiên cứu, chế tạo và tích hợp thiết bị thu mẫu khối lượng bụi (PM10, PM2.5) trong môi trường không khí xung quanh

Đề tài : Nghiên cứu, chế tạo và tích hợp thiết bị thu mẫu khối lượng bụi (PM10, PM2.5) trong môi trường không khí xung quanh , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Đề tài : Nghiên cứu, chế tạo và tích hợp thiết bị thu mẫu khối lượng bụi (PM10, PM2.5) trong môi trường không khí xung quanh

Mã số                         : CT0000.11/21-23

Chủ nhiệm đề tài     : TS. Dương Thành Nam

Mục tiêu đề tài         :

 - Làm chủ được công nghệ và nội địa hoá trong thiết kế, chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ quan trắc và giám sát môi trường;

- Tích hợp giải pháp thiết kế và chế tạo thiết bị thu mẫu khối lượng bụi (PM10, PM2.5) trong môi trường không khí ngoài trời.

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu phương pháp luận chế tạo và tích hợp thiết bị thu mẫu bụi

- Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng thiết bị thu mẫu bụi

- Chế tạo và lắp ráp thiết bị thu mẫu bụi

- Xây dựng phần mềm tích hợp, xử lý dữ liệu và thực nghiệm xác nhận đặc trưng kỹ thuật đo lường của thiết bị thu mẫu khối lượng bụi

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

Thời gian thực hiện:  2021-2022

Sản phẩm:

  1. Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ:
  •   Thiết bị  thu mẫu tham chiếu trọng lượng (PM10; PM2.5)
  •   Bản vẽ thiết bị thu mẫu tham chiếu trọng lượng (PM10; PM2.5)
  •   Phần mềm điều khiển thiết bị thu mẫu tham chiếu trọng lượng
  1. Công bố:
  •   Công bố bài báo trên tạp chí quốc gia
  1. Sở hữu trí tuệ:
  •   Kiểu dáng công nghiệp về thiết bị thu mẫu tham chiếu trọng lượng (PM10; PM2.5)
  1. Giáo dục :
  •   Hỗ trợ 1 học viên cao học