<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Tên Đề tài 

Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng dưa chuột bao tử theo công nghệ sinh học để mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Chủ nhiệm Đề tài 

 CN. Trần Tường Thanh

Mục tiêu của Đề tài 

 -  Đề tài góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn.

 -  Bằng việc gieo trồng cây dưa chuột bao tử theo công nghệ sinh học, áp dụng các biện pháp canh tác khoa học sẽ góp phần cải tạo môi trường đất và nước, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp hiện nay do tình trạng bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý gây nên.

 

Nội dung Nghiên cứu

 -  Khảo sát, xây dựng, lập mô hình trồng thử nghiệm dưa chuột bao tử xuất khẩu tại 2 xã Tân Thái và La Bằng – huyện Đại Từ -  tỉnh Thái Nguyên

-  Triển khai và giám sát mô hình

-  Hội thảo đầu bờ

-  Tổng kết mô hình, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để sản xuất đại trà toàn huyện

 

Thời gian thực hiện

 Từ tháng  06/2012 đến tháng 12/2012

Kinh phí 

  20.000.000 đ

Sản phẩm 

Báo cáo tổng kết đề tài “Đề xuất các biện pháp canh tác theo công nghệ sinh học góp phần cải tạo môi trường đất và nước cho người nông dân ở nông thôn”