Xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Tên Dự án 

 Xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ nhiệm Dự án

PGS.TS. Lê Trường Giang

Mục tiêu của Dự án 

 -  Nghiên cứu và phát triển phương pháp nhằm tăng độ nhạy, độ chọn lọc, độ chính xác của các phương pháp lấy mẫu và phân tích dioxin trong các nền mẫu khác nhau, đất, nước, khí, thực vật, sinh học (máu, nước tiểu, sữa,...).

 -  Nghiên cứu về sự tồn dư của dioxin trong môi trường, khả năng phát tán, lan truyền, chuyển pha và tương tác trong môi trường nước, đất, trầm tích, không khí trong các điều kiện khác nhau (môi trường, khí tượng, thủy văn…)

 -  Nghiên cứu sự tích lũy dioxin trong môi trường và cơ thể sống là một trong những nhóm nghiên cứu chính của dự án này.Đánh giá sự tích lũy, chuyển hóa trên một số đối tượngnhư cá rô, một số loại rau, tảo, thực phẩm,... Sau khi hoàn thiện phòng phân tích dioxin và các phương pháp sẽ hướng tới nghiên cứu sự tích lũy trong cơ thể người (máu, sữa, nước tiểu…) tại các khu vực ô nhiễm.

 -  Nghiên cứu về độc học và cơ chế gây độc của dioxin.

 -  Nghiên cứu các phương pháp xử lý Dioxin và cơ chế phân hủy của chúng trong môi trường đất, nước. Đánh giá sự chuyển hóa của Dioxin trong các điều kiện khác nhau.

 -  Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và xử lý Dioxin, POPs và độc chất học.

Nội dung đầu tư

- Sắc ký khí ghép khối phổ phân giải cao (GC-HRMS)

- Thiết bị GC/MS/MS

- Thiết bị bioassay và phòng thử nghiệm sinh học

- Máy phát điện 3 pha

- Hệ thống phòng sạch

- Hệ chiết tách mẫu các loại

- Các thiết bị cho công đoạn chuẩn bị mẫu

- Hóa chất và dụng cụ thủy tinh

- Hệ thống đông lạnh để lưu trữ và bảo quản trong thời gian dài

- Các dụng cụ lấy mẫu

-  Bàn ghế và cơ sở hạ tầng

Thời gian thực hiện

2015 - 2017

Kinh phí 

148.644.306.000đ

Hiệu quả sau khi hoàn thành Dự án

 -  Các thiết bị trong dự án này được đầu tư vào phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tăng cường năng lực của Viện trong phát triển các hướng nghiên cứu mới. Các thiết bị này sẽ giúp cho nghiên cứu đạt hiệu quả hơn, giảm thời gian tiến hành thí nghiệm, thực hiện được các nghiên cứu mà trước đây không thể thực hiện được, gia tăng các công trình nghiên cứu.

 -  Mở rộng hoạt động cả về nghiên cứu, triển khai và phát triển các dịch vụ phân tích và quan trắc môi trường. Các hoạt động này không chỉ tập trung vào các hợp chất liên quan đến Dioxin mà còn có thể tiến hành nghiên cứu, triển khai và dịch vụ đối với các hợp chất khác như các hợp chất hữu cơ dạng POPs, các hợp chất ô nhiễm mới.

 -  Tăng cường trong việc đào tạo hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học để hoàn thành các luận án có chất lượng tốt.

 -  Tăng cường khả năng hợp tác quốc tế với các tổ chức nước ngoài. Trong khuôn khổ hợp tác đã được ký kết giữa Trung tâm và các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu về phát triển các phương pháp quan trắc và phân tích hiện đại, nghiên cứu về đánh giá ảnh hưởng của các chất độc đến sức khỏe con người (tập trung vào dioxin), nghiên cứu về xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ độ hại; đào tạo sinh viên, đào tạo cán bộ; xây dựng phát triển các dự án chung.

 

Danh mục các thiết bị:

 

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ

DỰ ÁN “XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU VỀ DIOXIN THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

TT

Tên thiết bị

Model

Hãng/xuất xứ

Hình ảnh

SL

ĐVT

I

Nhóm các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm

 

 

 

 

1

Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ độ phân giải cao  (HRGC-HRMS)

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Chi tiết

Model: DFS

Hãng sản xuất: Thermo Scientific

1

HT

2

Hệ thống sắc ký khí hai lần khối phổ (GC/MS/MS)

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Chi tiết

 

Model:7890B/ 7010 Triple Quadrupole GC/MS

Hãng sản xuất: Agilent Technologies

1

HT

3

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao (LC-HRMS)

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Chi tiết

Model:

Q-EXACTIVE FOCUS

Hãng sản xuất: Thermo Scientific

1

HT

4

Hệ thống sắc ký lỏng 2 lần khối phổ (LC/MS/MS/ FLD/post AAA)

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Model:

1260 infinity series/ 6420 Triple quard LCMS

Hãng sản xuất: Agilent Technologies

Kết quả hình ảnh cho 1260 infinity series/ 6420 Triple quad LCMS 1 HT

5

Hệ thống phân tích đạm tự động theo phương pháp KJELDAHL

 

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Chi tiết

 

Model:UDK 149

Hãng sản xuất:

Velp

1

HT

6

Hệ thống quang phổ phân quang chớp laser nano giây

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Chi tiết

Model: LKS80

Hãng sản xuất:

Applied Photophysis

 

1

HT

7

Máy đo quang phổ UV-VIS hai chùm tia

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Chi tiết

Model: 
EMC-61PCS-UV 
Hãng sản xuất:  EMCLAB Instruments GmbH / Đức

 

1

Máy

8

Hệ thống xét nghiệm Elisa

 

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

 

Model:

Elx 808; Elx 50; DTS-4

Hãng sản xuất:

Biotek/ Elmi

1 HT
9

Máy đo độ độc microtox

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Model:

M500

Hãng sản xuất:

Modern Water

Kết quả hình ảnh cho M500  Modern Water 1 Máy
10

Máy Realtime PCR

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Model:

MyGo Pro

Hãng sản xuất:

IT-IS International 

1 Bộ
11

Máy Phân Tích Các Nguyên Tố C-H-N-S-O

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Model:

Flash 2000

Hãng sản xuất:

Thermo Scientific

1 Máy
12

Thiết bị phân tích quang phổ tử ngoại khả kiến đo đa chỉ tiêu

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Model:

DR6000

 

Hãng sản xuất:

HACH

 

1 Chiếc

II

Nhóm thiết bị xử lý mẫu và các thiết bị phụ trợ khác

 

 

 

 

13

Máy đông khô

Model: FDU-2100 

Hãng sản xuất:  EYELA/ Nhật Bản

Kết quả hình ảnh cho FDU-2100

1

Chiếc

14

Autosampler và phá mẫu rắn cho TOC/TN

Model: APJ 64
HT – 1300
Hãng sản xuất:  Analytik Jena/ Đức

 

 

1

Bộ

15

Bộ cất quay chân không (bao gồm hệ làm lạnh)

Model: 
R-215 
Hãng sản xuất:  Buchi / Thụy Sỹ

 

1

Chiếc

16

Bộ chiết Sohxlet thông thường (6 vị trí)

Model: 
EV6AII/16
Hãng sản xuất: GERHARDT 

 

1

Bộ

17

Bể siêu âm loại 28L

Model: 
S 300H
Hãng sản xuất: Elma

 

1

Chiếc

18 Bể siêu âm loại 22L

Model: 
WUC-A22H
Hãng sản xuất: Daihan

 

1 Chiếc

19

Máy nghiền mẫu

Model: 
MF10 basic
Hãng sản xuất: IKA

 

1

Chiếc

20

Máy làm khô mẫu ở nhiệt độ thấp

Model: 
TO-1000
Hãng sản xuất: Daeyang

 

 

1

Chiếc

21

Bể điều nhiệt

Model: 
 WNB 14 + L1
Hãng sản xuất:  Memmert

 

1

Chiếc

22

Cân phân tích độ chính xác 10-6

Model: 
MSE3.6P-000-DM
Hãng sản xuất: 
Sartoriusc

 

1

Chiếc

23 Cân phân tích độ chính xác 10-5

Model: 
MSE225P-0CE-DI
Hãng sản xuất: 
Sartoriusc

 

1 Chiếc

24

Nồi hấp tiệt trùng

Model: 
HV- 110
Hãng sản xuất: HIRAYAMA

 

1

Chiếc

25

Máy lắc ngang

Model: 
3016
Hãng sản xuất:  GFL 

 

2

Chiếc

26

Máy siêu ly tâm 50.000 vòng

Model: 
LHSC - 10
Hãng sản xuất: LABNICS 

 

 

1

Chiếc

27 Tủ lạnh âm sâu -30 độ

Model: 

MDF - U54V-PB
 
Hãng sản xuất: 

Panasonic

 

1 Chiếc
28 Tủ lạnh âm sâu -86 độ

Model: 

MDF-U537D-PE
 
Hãng sản xuất: 

Panasonic

 

Hình ảnh có liên quan 1 Chiếc
29 Tủ lạnh thường

Model: NR-BL307XNVN
 
Hãng sản xuất: Panasonic

 

Kết quả hình ảnh cho NR-BL307XNVN 2 Chiếc
30 Tủ ấm vi sinh

Model: OFA-170-8
 
Hãng sản xuất: Esco

 

1 Chiếc
31 Tủ an toàn sinh học cấp II

Model: 
 AC2-4E8
Hãng sản xuất: 

Esco

1 Chiếc
32 Tủ bảo quản hóa chất

Model: 
 MPR-S313-PK
Hãng sản xuất: 

Panasonic

2 Chiếc
33 Máy lắc Vortex 

Model: 
 ZX3
Hãng sản xuất: 

Velp

2 Chiếc
34 Hệ thống chiết pha lỏng tự động với tốc độ cao

Model: 
 
Hãng sản xuất: 

FMS

  1 HT
35 Máy lọc nước siêu sạch

Model: 
 Milli-Q Integral 3
Hãng sản xuất: 

Merck Millipore - Đức

1 Chiếc
36 Lò nung 1200oC

Model: 
 L5/12/B180
Hãng sản xuất: 

Nabertherm

1 Chiếc

III

Nhóm thiết bị phục vụ hạ tầng cơ sở

 

 

 

 

37

Tủ hút khí độc

EFH-4A8

Esco / Singapore

2

Chiếc

38

Hệ thống phát điện 3 pha (160 KVA)

Hyundai DHY175KSE

Hyundai / Hàn Quốc (lắp ráp tại Trung Quốc)

1

HT

39 Máy hút ẩm công nghiệp AD-1500B Aikyo/Đài Loan 3 Cái
40 Hệ thống phòng sạch vô trùng cho phân tích sinh học (20 m2) Cello Việt Nam 1 Phòng

IV

Nhóm thiết bị phục vụ công tác lấy mẫu và bảo quản mẫu 

 

 

 

 

41

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích thông thường (kiểu gầu Ekman)

Model: 3-196 – B12
Hãng sản xuất:  Wildco

 

3

Chiếc

42

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Van Veen), tời cầm tay

Model: 3-1775 – A10
Hãng sản xuất:  Wildco

 

2

Chiếc

43

Bộ lấy mẫu khí thải ống khói đẳng dòng

Model: C5000
Hãng sản xuất:  Environment Supply Company 

 

1

Bộ

44

Bộ lấy mẫu khí để lấy không khí xung quanh loại từ 0-0.5 L/phút

Model: MP - Ʃ30NII
Hãng sản xuất:  Shibata / Nhật Bản

Kết quả hình ảnh cho MP - Ʃ30NII H

2

Bộ

45

Bộ lấy mẫu khí để lấy không khí xung quanh loại từ 0-3 lít/phút

Model: MP - Ʃ30NII
Hãng sản xuất:  Shibata / Nhật Bản

 

 

Hình ảnh có liên quan

2

Bộ

46

Máy lấy mẫu bụi lưu lượng lớn

Model: HV-RW

Hãng sản xuất: Sibata – Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

 

2

Bộ

47

Thiết bị lấy mẫu Dioxin di động

Model: HV-500RD1
Nhà sản xuất:

Sibata – Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

 

1

Bộ

48

Máy đo độ rung

MV-54

RION

 

 

2

Chiếc

49

Thiết bị đo khí thải ống khói

Hãng sản xuất: Testo
Model: testo 350XL
Xuất xứ: Đức

 

 

2

Chiếc

50

Máy khuấy từ gia nhiệt 1 vị trí

ARE

Velp Ý

 

 

5

Chiếc

51

Thiết bị định vị toàn cầu GPS

Model: 78S
Nhà sản xuất: Garmin - Mỹ

 

5

Chiếc

52

Quang kế đo bụi

Model: EPAM 5000
Nhà sản xuất: Environmental Devices Corporation

 

2

Chiếc

53

Máy đo ồn tích phân 

Model: 824
Nhà sản xuất: Larsondavis 

 

2

Chiếc

54

Máy đo ánh sáng

Hãng sản xuất: Testo 
Model: 545
Xuất xứ: Đức

2

Chiếc

55

Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm/ tốc độ gió

Model: Wireless Vantage Pro2™
Nhà sản xuất: Davis

 

2

Chiếc

V

Nhóm các thiết bị khác

 

 

 

 

56

Máy photocopy

RICOH Aficio MP C2503SP

Ricoh / Trung Quốc

1

Chiếc

57

Máy tính xách tay

Dell Inspiron N7537  

Dell / Trung Quốc

3

Chiếc

58

Máy in laser

HP M401DN

HP/ Trung Quốc

5

Chiếc

59

Bàn thí nghiệm

Cello

Việt Nam

1

HT

60

Máy điều hòa 18.000 BTU

 FTXS50GVMV

Daikin/Thái Lan

5

Cái

61

Phương tiện lấy mẫu (Xe ô tô chuyên dụng)

GRAND STAREX LIMOSINE

Hyundai /Hàn Quốc

1