Nghiên cứu chế biến phụ phẩm chè xanh (lá chè già, chè đốn…) tỉnh Lào Cai thành một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập trong sản xuất chè của tỉnh

Nghiên cứu chế biến phụ phẩm chè xanh (lá chè già, chè đốn…) tỉnh Lào Cai thành một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập trong sản xuất chè của tỉnh , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Tên Đề tài 

 Nghiên cứu chế biến phụ phẩm chè xanh (lá chè già, chè đốn…) tỉnh Lào Cai thành một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập trong sản xuất chè của tỉnh.

Chủ nhiệm Đề tài 

 TS. Trần Văn Thanh 

Mục tiêu của Đề tài 

-  Nghiên cứu xây dựng qui trình chiết xuất sử dụng các phụ phẩm chè, phế phẩm chè thải loại (lá chè già, chè cám và vụn chè) trong quá trình sản xuất chè xanh để sản xuất  tinh chè Lào Cai  (TCX) bằng dung môi rẻ tiền, an toàn và quy trình có tính khả thi, phù hợp với điều kiện Việt Nam

-  Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu polyphenol chiết từ chè xanh theo tiêu chuẩn thực phẩm chức năng

-  Nghiên cứu đề xuất thiết kế thiết bị chiết xuất tinh chè quy mô 20 kg nguyên liệu/mẻ

Nội dung Nghiên cứu

-  Xây dựng phương pháp định lượng hàm lượng polyphenol chè xanh từ nguyên liệu chè phế phẩm.

-  Nghiên cứu  tối ưu hoá công nghệ chiết xuất polyphenol từ phụ phẩm chè xanh quy mô phòng thí nghiệm.

-  Xây dựng qui trình pilot 20 kg/mẻ chiết xuất tinh chè xanh TCX1 từ phụ phẩm trong sản xuất chè.

-  Ảnh hưởng của loại dung môi lên chất lượng và hiệu suất tinh chế polyphenol

-  Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/cao chè lên hiệu suất tinh chế polyphenol từ chè xanh.

-  Xây dựng quy trình tinh chế nguyên liệu chứa polyphenol (TCX1) quy mô pilot

- Chiết xuất và tạo 0,2 kg chế phẩm tinh chè xanh TCX1

- Phân tích, xác định thành phần hóa học chính của các chất xác định được trong tinh chè xanh.

- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu tinh chè xanh TCX1 cho sản xuất thực phẩm

- Nghiên cứu độ ổn định của tinh chè xanh TCX1.

- Nghiên cứu độ ổn định của tinh chè xanh TCX2.

- Xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất và tinh chế TCX1 thành TCX2.

- Nghiên cứu đề xuất thiết kế dây chuyền chiết xuất tinh chè xanh từ phụ phẩm chè xanh ở quy mô pilot.

Thời gian thực hiện

 Từ tháng 08/2016 đến tháng 04/2018

Kinh phí 

  902,95 triệu đồng

Sản phẩm 

- Sản phẩm tinh chè xanh 

- Tiêu chuẩn cơ sở tinh chè xanh

- Bản vẽ thiết kế dây chuyền chiết tinh chè xanh

- Quy trình công nghệ

- Báo cáo phân tích hàm lượng chất trng tinh chè xanh

- Báo cáo độ ổn định tinh chè xanh

- 01 bài báo

- Đăng ký 01 nhãn hiệu hàng hóa tinh chè xanh