Tổng hợp hệ xúc tác có kích thước nano platinium và nickel hydroxide sử dụng điện cực kim cương Pt-Ni(OH)2/BDD nghiên cứu phản ứng oxi hóa methanol

Tổng hợp hệ xúc tác có kích thước nano platinium và nickel hydroxide sử dụng điện cực kim cương Pt-Ni(OH)2/BDD nghiên cứu phản ứng oxi hóa methanol , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ
Tên Đề tài  Tổng hợp hệ xúc tác có kích thước nano platinium và nickel hydroxide sử dụng điện cực kim cương Pt-Ni(OH)2/BDD nghiên cứu phản ứng oxi hóa methanol
Chủ nhiệm Đề tài   TS. Trần Quang Thuận
Mục tiêu của Đề tài 

 Mục tiêu của đề tài tổng hợp hệ xúc tác gồm Pt-Ni(OH)2 có kích thước nano trên điện cực BDD và nghiên cứu quá trình oxi hóa methanol sử dụng hệ tổng xúc tổng hợp được Pt-Ni(OH)2NPs/BDD

Nội dung Nghiên cứu 

 - Nghiên cứu quá trình tổng hợp hệ xúc tác có kích thước nano Pt - Ni(OH)2 trên điện cực BDD bằng phương pháp phủ điện hóa (elecrodeposition). Có hai cách tiếp cận (i) phủ đồng thời Pt và Ni(OH)2 và (ii) phủ từng giai đoạn lần lượt các kim loại.

 - Nghiên cứu cấu trúc và hình thái của hệ xúc tác sử dụng các phương pháp phân tích bề mặt SEM, EDS, AFM, XPS: xem xét sự ảnh hưởng của môi trường điện ly (PH), thời gian phủ điện hóa, phương pháp áp thế/quét thế vòng tuần hoàn, nồng độ ion kim loại.

 - Nghiên cứu cơ chế phản ứng oxi hóa methanol sử dụng phương pháp quét thét vòng tuần hoàn (CV), đo tổng trở (EIS) khi sử dụng các xúc tác đơn vị Pt, Ni(OH)2 và khi kết hợp Pt + Ni(OH)2

 - Nghiên cứu hoạt tính xúc tác và độ bền xúc tác cho phản ứng oxi hóa methanol

Thời gian thực hiện  Từ 04/2017 đến tháng 04/2020
Kinh phí 

 686.000.000 đồng

Sản phẩm 

  - Hệ xúc tác Pt - Ni(OH)2 là sự kết hợp hi vọng đem lại kết quả triển vọng trong phản ứng oxi hóa methanol về mặt hoạt tính xúc tác cũng như độ bền của xúc tác. Trong đó Pt là kim loại xúc tác có hoạt tính tốt đối với quá trình oxi hóa methanol còn Ni(OH)2 có khả năng oxi hóa tốt các nhóm CO, sản phẩm trung gian sinh ra trong quá trình oxi hóa. Đặc biệt cùng với việc sử dụng điện cực BDD với những tính chất hóa lý vượt trội, độ bền hóa/điện hóa cao, tính chất riêng biệt trong các lĩnh vực phân tích điện hóa sẽ mang lại kết quả khả quan.

  - Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trong lĩnh vực pin nhiên liệu methanol, ethanol, chế tạo thiết bị phân tích hàm lượng methanol trong lĩnh vực pin nhiên liệu, trong lĩnh vực pin nhiên liệu, trong thực phẩm là đồ uống có cồn. Ngoài ra hệ xúc tác NPs có thể ứng dụng trong các phản ứng oxi hóa khác như các aldehyte, CO,...