Hệ thiết bị phân tích TOC/TN

Hệ thiết bị phân tích TOC/TN , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Dòng sản phẩm multi N/C ® là hệ thống mạnh với cơ sở thiết kế thuyết phục cho phân tích TOC và TNb đồng thời và tự động hóa hoàn toàn.

multi N/C series rất ổn định và đáng tin cậy. Nhiệt độ đốt cháy rất cao, phương pháp phát hiện và phân tích tín hiệu đã được cấp bằng sáng chế như: công nghệ VITA, detector NDIR và CLD độ nhạy cao tạo sự tin cậy và chắc chắn. Với thiết kế hiện đại và tích hợp màn hình hiệu năng cao tiết kiệm không gian, thiết bị phù hợp với tất cả các phòng thí nghiệm.
Các cấu hình định hướng theo người sử dụng
Khái niệm “cắm và chạy (plug and play)” thân thiện với người dùng đảm bảo có thể thay đổi để phù hợp nhu cầu sử dụng. Hơn nữa, thiết kế kiểu khối cho phép có thể mở rộng và thay đổi cấu hình, đáp ứng các nhu cầu phân tích khác nhau.
Các ứng dụng không giới hạn
Các tiêu chuẩn quốc tế
multi N/C series tương thích với các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau cũng như quốc tế như: DIN EN 1484, ISO 8245, EPA 415, ASTM D2579, DIN 38409 or DIN ENV 12660, USP.
Với các yêu cầu đặc biệt, thiết bị có thể được trải qua các qui trình hiệu chuẩn và định lượng như: IQ, OQ, PQ, tương thích với các qui định của FDA (cơ quan quản lí thuốc và thực phẩm Mỹ - US Food and Drug Administration).   
Phân tích dữ liệu và vận hành đơn giản
Có các model vận hành qua máy tính hoặc không với màn hình cảm ứng hiệu năng cao, phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm. Phần mềm phân tích và điều khiển đa ngôn ngữ multiWin® đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Oxi hóa mẫu hiệu quả
Các dữ liệu đo tin cậy tuyệt đối. Quá trình oxy hóa với xúc tác ở 950°C cho phép phân tích định lượng, thậm chí là với mẫu nước với hàm lượng các hạt phân tán cao khó bị oxi hóa. Kĩ thuật này phù hợp cho phân tích TOC và TNb đồng thời. Sử dụng công nghệ HTC đã được kiểm chứng, thậm chí là các mẫu rắn khó bị oxi hóa cũng hoàn toàn bị oxi hóa ở 1,500° C.
Phương pháp phân hủy hóa học kiểu ướt (wet chemical digestion) với persulfat trong dòng tia phát xạ UV khi nhiệt độ tăng phù hợp cho phân tích TOC của mẫu nước nhiễm bẩn ở mức thấp như: nước uống, nước ngầm, nước đun sôi, nước cho phân tích dược phẩm.     
Cả hai phương pháp tiêu chuẩn hiện nay – oxi hóa xúc tác nhiệt và oxi hóa phân hủy hóa học kiểu ướt với các ưu điểm riêng biệt – tạo ra một dải các ứng dụng với dòng sản phẩm multi N/C ®
Phân tích TOC/TNb đồng thời 
Phương pháp phát hiện và phân tích cải tiến. multi N/C series có độ nhạy cao và tin cậy do có detector NDIR có độ chọn lọc cao và chất lượng cao, phát hiện cacbon dioxit tạo ra do các phản ứng hóa học, oxi hóa và axit hóa. Phân tích TIC, TOC, TC, NPOC, POC rất nhạy và chính xác kết hợp với kỹ thuật VITA bản quyền.
Thiết bị phân tích TOC/TN tại Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thuộc dòng máy multi N/C 2100 cùng với VITA®, detector FR NDIR và quá trình đốt cháy có xúc tác ở nhiệt độ đến 950°C, multi N/C® 2100 được trang bị kĩ thuật phun hoàn hảo cho các mẫu có hạt.
      Bộ đưa mẫu tự động tích hợp và kĩ thuật phân tích mẫu rắn trong một thiết bị phân tích thông thường.
Các đặc tính của multi N/C® 2100:
+ Detector NDIR bức xạ tập trung
+ Hệ thống quản lý dòng VITA®
+ Cal®* dễ dàng
+ Bảo vệ tự động
+ Oxy hóa nhiệt độ cao có xúc tác đến 950°C
+ Công nghệ phun trực tiếp không sử dụng van
+ Phù hợp cho thể tích phun ít
+ Có thể nâng cấp để xác định TNb đồng thời
+ Xúc tác cho xác định TOC/TNđồng thời trong toàn dải đo
+ Lựa chọn HT 1300 hoặc là công nghệ lò kép cho phân tích mẫu rắn
+ Hệ thống chắc chắn với bộ đưa mẫu hoàn toàn tự động


Hệ thiết bị phân tích TOC/TN multi N/C® 2100 tại Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

                                                                                                                                          Nguồn: http://www.ajvietnam.com/