<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Trong cuộc gặp mặt, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác giữa hai bên. Cả hai đơn vị đều quan tâm đến quá trình quan trắc và nghiên cứu về lĩnh vực môi trường. Đồng thời, giáo sư cũng giới thiệu về dự án nghiên cứu POPs trong môi trường và không khí đang được triển khai trên nhiều quốc gia.

Đoàn đã đi thăm cơ sở vật chất và thiết bị của phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường và phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin. GS. Gan Zang thể hiện mong muốn hợp tác với Trung tâm để triển khai các đề tài, dự án liên quan.

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt:

Đại diện đoàn thăm quan trao đổi hợp tác với lãnh đạo trung tâm

Đoàn thăm quan hệ thống phòng Thí nghiệm trọng điểm của Trung tâm

Đoàn thăm quan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ làm việc tại Trung tâm