<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Mô hình GAINS (The Greenhouse gas – Air pollution Interactions and Synergies model) GAINS bắt đầu đi vào hoạt động từ 2006, được xây dựng dựa trên hệ thống mô hình RAINS (Regional Air Pollution INformation and Simulation)  - Thông tin và Mô phỏng tình trạng ô nhiễm không khí theo khu vực, được IIASA phát triển từ những năm cuối thế kỷ 20. Mô hình được phát triển như là một công cụ đặc biệt để đưa ra những biện pháp kiểm soát khí thải nhằm đạt được các mục tiêu nhất định về chất lượng không khí, khí nhà kính và giảm thiểu chi phí quản lý ô nhiễm môi trường.

Tham gia khoá học, các học viên đã được học cách thiết lập các kịch bản phát thải, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu cho địa phương để từ đó có thể truy xuất và phân tích kết quả đó từ mô hình GAINS. Trong quá trình đào tạo, các học viên với vai trò của nhà quản lí cũng mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, đề xuất, kiến nghị đối với đại diện phát triển mô hình GAINS tại IIASA để thay đổi mô hình phù hợp hơn với người dùng là các nhà quản lí môi trường tại Việt Nam.

Khoá Đào tạo đã tập trung vào các nội dung chính như:

  1. Giới thiệu các Toolbox chính của GAINS
  2. Giới thiệu về giao diện GAINS (Basic, Advanced và Expert)
  3. Tìm hiểu về cấu trúc cơ sở dữ liệu GAINS (ngành năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông...)
  4. Các bước xây dựng kịch bản phát thải
  5. Thực hành xây dựng và phân tích kịch bản phát thải

Kết thúc khoá Đào tạo, các học viên được nâng cao kiến thức về việc áp dụng mô hình GAINS trong việc xây dựng và đánh giá tác động chất lượng không khí của các kịch bản phát thải khác nhau và được trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ và Viện phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế IIASA cấp.

Một số hình ảnh diễn ra trong Khoá Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt phát biểu khai mạc khóa học

Toàn cảnh lớp học

Học viên tích cực tham gia, phản hồi trong quá trình đào tạo