<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Tại Triển lãm các viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm đã trình bày và giới thiệu các công nghệ có tính ứng dụng trong thực tiễn cao.

Sản phẩm công nghệ được chú ý và chiếm được sự quan tâm nhiều nhất phải để đến “Hệ thiết bị quan trắc môi trường nước đa chỉ tiêu tự động, online và truyền tín hiệu không dây về Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu tập trung cấp tỉnh, trung ương” của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ

Hệ thiết bị này đã nhận được:

- Đã được cấp chứng nhận độc quyền sở hữu trí tuệ

- Đã có chứng nhận chất lường của Viện Đo lưởng Việt nam, Bộ Khoa họcCông nghệ

- Đã có 2 đơn vị doanh nghiệp mua và sử dụng, đánh giá tốt.

Các cán bộ khoa học giới thiệu về Hệ thiết bị tại triển lãm

Hệ thiết bị quan trắc môi trường nước đa chỉ tiêu tự động, online và truyền tín hiệu không dây về Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu tập trung cấp tỉnh, trung ương; hệ thống thiết bị có thể lắp đặt dưới dạng trạm quan trắc và có thể có cấu hình như sau:

- Phần 1: thiết bị đo đạc: tích hợp toàn bộ các đầu đo các thông số chất lượng môi trường trong 4 bộ phận:

+Bộ phận 1: Đầu đo pH, Nhiệt độ, COD, BOD, TSS, DO, Độ mặn

+Bộ phận 2: Đầu đo NO 3 - , NO 2 - , Amoni, độ mẫu, Kim loại nặng ( Mn, Fe, Cd, Cu, Pb, Zn v.v.)

- Phần 2: thiết bị Thu phát dữ liệu, điều khiển từ xa: Máy chủ, phần mềm quản lý dữ liệu, truy cạp, xử lý và truy xuất số liệu làm báo cáo.

- Phần 3: Hệ thống đo đạc và giám sát, điều khiển từ xa: Camera hồng ngoại giám sát xả thải, tthiết bị đo lưu lượng xả thải, Thiết bị thu nhận số liệu bổ sung, hệ thống truyền nhận dữ liệu kết nối máy tính tại chố và truyền không dây GSM/GPRS.

 

TH