<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học

và Công nghệ Việt Nam khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh cho biết năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, song Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên, cán bộ thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội nghị tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được và những khó khăn hạn chế; từ đó xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng...

Dự thảo Báo cáo đã được Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. 100% đại biểu đồng ý thông qua: Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm năm 2022; Đề án sáp nhập Chi bộ Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh vào Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên và nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên; Đề án sáp nhập Chi bộ Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh vào Chi bộ Viện Cơ học và Tin học ứng dụng; Đề án sáp nhập Chi bộ Viện Sinh thái học Miền Nam vào Chi bộ Viện Khoa học vật liệu ứng dụng; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm và thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ bảy.

Nhân dịp này, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương và Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảng 5 năm qua.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương

Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho 08 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021

Tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017-2021

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đoàn kết, tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2021. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tổng kết các mặt công tác năm 2021 đảm bảo chất lượng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm, qua đó xác định nhiệm vụ giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả công tác năm 2022.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần sắp đến, GS.VS. Châu Văn Minh gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam