Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động 30/4 -1/5 như sau:

Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5 , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ