Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày 17/5/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã được Tổng Cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận số 1352/TĐC-ĐL đăng ký dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường . Đây là một trong những căn cứ pháp lý để Trung tâm phát triển các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo lường

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Tải về tại đây.