<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

 

GS.TSKH.Nguyễn Đình Công phát biểu khai mạc hội nghị

Viện Hàn lâm KHCNVN là cơ quan thuộc Chính phủ, hàng năm Viện Hàn lâm nhận được sự đầu tư lớn của nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ; các hoạt động của Viện Hàn lâm cần phải tuân thủ các quy định của nhà nước. Việc nắm vững và tuân thủ các văn bản, quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm trong công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ tại các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm là một vấn đề rất quan trọng đối với cán bộ quản lý các cấp ở Viện Hàn lâm. Các cán bộ quản lý cần phải thường xuyên trau dồi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để có thể thực hiện công tác quản lý đúng quy định, đồng thời giúp cho các đơn vị trực thuộc có thể hoạt động thuận lợi và hiệu quả.

Trong thời gian gần đây, các cấp quản lý nhà nước, các bộ ngành đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện liên quan đến công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, công tác tài chính, công tác tổ chức cán bộ và các công tác khác. Những văn bản này thường xuyên được cập nhật, thay đổi theo tình hình đất nước, do đó các cán bộ quản lý cấp Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc cũng cần phải thường xuyên cập nhật thông tin. Ngoài các quy định của nhà nước, Viện Hàn lâm cũng có trách nhiệm ban hành các văn bản phù hợp để vận dụng tại Viện Hàn lâm, chính vì vậy nhu cầu học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ là rất cần thiết. Hội nghị này nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ ở Viện Hàn lâm.

                                            hue5hue2

                                           hue5  hue7

                                           hue8hue9

                                                                               Trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị

Sau khi được nghe các báo cáo tham luận về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, ứng dụng và triển khai công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác kiểm tra, rất nhiều vướng mắc về các vấn đề trên đã được hướng dẫn giải quyết. Ví dụ công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, chế độ chính sách với cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở đơn vị, các vấn đề về quy trình xây dựng, thẩm định, nghiệm thu, v.v.. đề tài, dự án và các nội dung khác liên quan đến các đề tài khoa học hợp tác quốc tế, ứng dụng triển khai tại địa phương.

Hội nghị cũng là cơ hội cho các đồng chí lãnh đạo đơn vị có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để có cái nhìn tổng thể về công tác quản lý, giúp cho năng lực quản lý và công tác điều hành ở đơn vị ngày càng thuận lợi hơn.

GS. Nguyễn Đình Công kết luận hội nghị đã thành công tốt đẹp, mang lại nhiều thông tin hữu ích cho công tác quản lý khoa học công nghệ ở cấp Viện Hàn lâm cũng như các đơn vị trực thuộc. Phó Chủ tịch Viện cũng mong muốn qua hội nghị này, các hoạt động khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm sẽ ngày càng được triển khai một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham dự đã được tham quan tìm hiểu, khảo sát thực tế công tác nghiên cứu và quản lý khoa học tại Viện nghiên cứu khoa học miền Trung và Vườn Quốc gia Bạch mã.

Chụp ảnh lưu niệm

                                                                                                                             Nguồn :http://vast.ac.vn/