<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

I, Lãnh đạo phòng

1. TS. Trần Quang Thuân, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0965188419

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Ths. Nguyễn Thị Hương Ly - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0989 200579

Email: lylykhanh79@gmail.com

II, Chức năng nhiệm vụ

-  Phối  hợp với các đơn vị  trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ mới, kỹ thuật mới.

-  Tổ chức, thực hiện công tác đào tạo sau đại học

-  Tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thu hút nguồn lực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm.

-   Hợp tác với  các đơn vị trong nước và quốc tế xây dựng, triển khai và thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ.

-  Tổ chức, thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ trong nước và quốc tế;

-  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm phát triển các dịch vụ khoa học công nghệ

-  Quảng bá hình ảnh và hoạt động của Trung tâm thông qua: quản lý và phát triển website Trung tâm, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.