Phòng nghiên cứu Triển khai

- Tên đơn vị phòng: Phòng Nghiên cứu và Triển khai (NCTK) - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội - Điện thoại: 0965 188 419

Phòng nghiên cứu Triển khai , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

I. Giới thiệu chung:

Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu và Triển khai

Địa chỉ: Khu ươm tạo công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Lãnh đạo phòng: TS. Trần Quang Thuận –  Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0965 188 419

Email: tranquangthuan2008@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 5, Khu Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt

+ KS.CVC Trần Văn Giang – Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0983 540 089

Email: trnvngiang@yahoo.com

  • Danh sách cán bộ phòng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

TS. Trần Quang Thuận

Trưởng phòng

tranquangthuan2008@gmail.com

0965188419

2

KS.CVC Trần Văn Giang

Phó Trưởng phòng

trnvngiang@yahoo.com

0983540089

3

ThS. Nông Văn Mạnh

Nghiên cứu viên

manhvastdc@gmail.com

0983095558

4

CN. Phùng Thị Tính

Nghiên cứu viên

ptinh95@gmail.com

01683228135

II.Chức năng

Nghiên cứu khoa học và triển khai dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hóa học, môi trường, nông nghiệp, dược liệu.

III, Định hướng nghiên cứu của Phòng

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến (kim loại có kích thước nano, xúc tác cơ kim, graphene, composite) có hoạt tính xúc tác điện hóa, quang hóa, quang điện hóa ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng, thực phẩm.

-  Nghiên cứu phát triển phương pháp chế tạo cảm biến điện hóa ứng dụng phân tích môi trường, thực phẩm.

-  Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận và đánh giá, thẩm định các công nghệ mới, vật liệu mới theo tiêu chuẩn, qui chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

-  Tổ chức triển khai nghiên cứu chuyển giao tiến bộ KHCN vào trong sản xuất và đời sống: công nghệ trồng và chế biến dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ xử lý nước, công nghệ xử lý môi trường.

-   Phát triển hợp tác quốc tế thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực có liên quan.

IV, Thành tích nổi bật của phòng:

Nghiên cứu khoa học:

  • Đề tài, dự án:

TT

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Đơn vị cấp kinh phí

Năm thực hiện

1

Tổng hợp hệ xúc tác có kích thước nano platinium và nickel hydroxide sử dụng điện cực kim cương Pt-Ni(OH)2/BDD nghiên cứu phản ứng oxi hóa methanol

TS. Trần Quang Thuận

Quỹ Nafosted (Bộ Khoa học và Công nghệ)

2017-2020

 

2

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh sử dụng điện cực in – ứng dụng phân tích một số phẩm màu thực phẩm trong nước giải khát.

TS. Trần Quang Thuận

Viện Hàn lâm KHCN VN (VAST)

2016-2018

3

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình tổng hợp vật liệu MIP trên cơ sở 4-aminophenylacetic acid/carbon thủy tinh phân tích Auramine O trong thực phẩm

TS. Trần Quang Thuận

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (CRETECH)

2017

 

4

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa trên cơ sở polymer in phân tử tổng hợp trên điện cực carbon thủy tinh

TS. Trần Quang Thuận

CRETECH

2016

5

Nghiên cứu thực nghiệm chế tạo phân compost từ bùn thải – Chủ nhiệm đề tài.

ThS. Trần Văn Hải

CRETECH

2015

6

Nghiên cứu mối tương quan giữa thành phần dung dịch dinh dưỡng và hàm lượng nitrat trong rau thủy canh Hypoco.

KS. Trần Văn Giang

CRETECH

2014

7

Ứng dụng, Chuyển giao công nghệ Thủy canh trong phát triển rau sạch tại tp. Hà Nội.

ThS. Trần Văn Hải

CRETECH

2013

8

Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng dưa chuột bao tử theo công nghệ sinh học để mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

CN. Trần Tường Thanh

CRETECH

2012

9

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác các loại rau trên hệ thống Thủy canh Hypoco

ThS. Trần Văn Hải

CRETECH

2012

10

Điều tra Asen trong nước ngầm tại Hưng Yên và Đồng Tháp.

PGS.TS. Ngô Ngọc Cát

VAST

2008-2010

11

Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước rác và nước ngầm, nước mặt tại bãi rác Thung Quèn Khó, tỉnh Ninh Bình và bãi rác Đồng Ngo, tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

PGS.TS. Ngô Ngọc Cát

VAST

2003 - 2007

12

Chuyển giao công nghệ xử lý Asen trong nước ngầm quy mô hộ gia đình tại Hà Nam và Phú Thọ.

PGS.TS. Ngô Ngọc Cát

VAST

2003 - 2006

13

Nghiên cứu tài nguyên nước mặt, nước ngầm tại đảo Ba Mùn, Quản Ninh nhằm phát triển kinh tế xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng.

PGS.TS. Ngô Ngọc Cát

VAST

2005

14

Nghiên cứu tài nguyên nước mặt, nước ngầm tại đảo Vĩnh Thức, Quản Ninh nhằm phát triển kinh tế xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng.

PGS.TS. Ngô Ngọc Cát

VAST

2004

 

  • Bài báo, giải thưởng khoa học công nghệ, sách chuyên khảo:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

I

Bài báo ISI

1

Multi-modal surface grafting of [trans-bis(aminodiphenylphosphine) terpyridine-Ru(II)Cl]+Cl- complex onto glassy carbon electrode

 

Quang Thuan TRAN, Pascal Pellon, Florence Geneste, Olivier Jeannin, Corinne Lagrost

Electrochimica Acta

 

2018

2

Kinetic model of aluminum behavior in cement-based matrices analyzed by impedance spectroscopy

Sylvie DELPECH, Céline CANNES, Nicole BARRE, Quan Thuan TRAN, Clément SANCHEZ, Hugo LAHALLE, David LAMBERTIN, Sandrine GAUFFINET, and Céline CAU DIT COUMES.

Journal of The Electrochemical Society.

2017

3

Diamond electrodes for trace alpha pollutant sequestration via covalent grafting of nitrilotriacetic acid ligand

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Sylvie Pierre, Jean-Charles Arnault, Philippe Bergonzo

Electrochimica Acta

2014

4

Optimization of Actinides Trace Precipitation on Diamond/Si PIN Sensor for Alpha-Spectrometry in Aqueous Solution

Quang Thuan Tran, Michal Pomorski, Jacques de Sanoit, Christine Mer-Calfati, Emmanuel Scorsone, and Philippe Bergonzo

IEEE-Transaction on Nuclear Science

2014

5

Design of an electrochemically assisted radiation sensor for alpha spectroscopy of actinides traces in water

Jacques de Sanoit, Thuan Quang Tran, MichalPomorski, SylviePierre, Christine Mer-Calfati, PhilippeBergonzo

Applied Radiation Isotpes

2013

6

Grafting of borane-protected aliphatic and aromatic aminophosphine to glassy carbon electrodes

Quang Thuan Tran, Jean Francois Bergamini, Claire Mengeney, Corinne Lagrost, Pascal Pellon

Electrochemistry Communications

2011

II

Bài báo quốc tế khác

1

Diamond/Si PIN diode for direct monitoring of actinides in aqueous solution

Tran Quang Thuan, Nguyen Quang Trung, Le Truong Giang, de Sanoit Jacques, Bergonzo Philippe

 

VAST-AIST conference 12 November 2015, VAST – Ha Noi

2015

2

Boron doped diamond film for solid source preparation of high-resolution of alpha-spectrometry

Tran Quang Thuan, Nguyen Quang Trung, Le Truong Giang, de Sanoit Jacques, Bergonzo Philippe, Pierre Sylvie

 

VAST-AIST conference 12 November 2015, VAST – Ha Noi

2015

3

Diamond for actinides trace detection and spectroscopy in liquid

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

ANIMMA 3rd conference, 06/2013, Marseille, France

2013

4

Optimization of the efficiency of diamond based alpha detector in aqueous solutions

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

ANIMMA 3rd conference, 06/2013, Marseille, France

2013

5

Electrochemically assisted precipitation actinides on B-NCD/Si PIN diode sensors for alpha spectroscopy in solutions

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

7ème Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale,22 – 23 Jan. 2013, Université de Technologie de Troyes, France

2013

6

Study of structure of biodegradable nanocomposite material based on thermoplastic starch and poly(vinylalcohol)

Phuoc Nghia Truong, Quang Thuan Tran, Huy Ha Thuc

Proceeding of APCTP- ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (4th IWONN), 15-20 Sep. 2008, NhaTrang, Viet Nam

2008

III

Bài báo trên các tạp trí khoa học quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Báo cáo tại hội nghị quốc gia, quốc tế

1

Direct actinide trace detection in water using a diamond/Si PIN alpha-particle sensor

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

The second AVSE annual doctoral – JRD2013

2014

2

Détecteur diamant/silicium pour la spectrométrie directe des actinides en solution aqueuse

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

Radiochimie

2014

3

Diamond/Silicon alpha-particle sensor for trace actinide detection in water

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

8ème Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale,30 – 31 Jan. 2014, Université de Technologie de Troyes, France

2014

4

Electrochemically assisted precipitation actinides on B-NCD/Si PIN sensors for alpha spectroscopy in aqueous solutions

Quang Thuan Tran, Jacques de Sanoit, Michal Pomorski, Christine Mer-Calfati, Philippe Bergonzo

NDNC International Conference, 19-23 May 2013, Novotel Clarke Quay, Singapore

2013

5

Greffage de complexes organométalliques sur électrode de carbone vitreux

Quang Thuan Tran, Jean Francois Bergamini, Corinne Lagrost, Pascal Pellon

Journée des doctorants – Ecole Doctorale de Science de la Matières

2011

6

Nouvelles électrode-ligands. Immobilisation du ligand phosphine sur surfaces de carbone vitreux par électro-oxydation d’aminophosphines

Quang Thuan Tran, Jean Francois Bergamini, Corinne Lagrost, Pascal Pellon

Journée de l’UMR 6226, 27 Mai 2010, Université de Rennes 1, Rennes

2010

7

Nouvelles électrode-ligands. Phosphorylation de surfaces de carbone vitreux par électro-oxydation d’aminophosphines

Quang Thuan Tran, Jean Francois Bergamini, Corinne Lagrost, Pascal Pellon

Journée Scientifiques SFC Bretagne – Pays de la Loire, 11 – 13 May 2009, Trégastel

2009

8

Amination, phosphorylation de surfaces de carbone vitreux pour l’élaboration de nouvelles électrode-ligands

Quang Thuan Tran, Jean Francois Bergamini, Corinne Lagrost, Pascal Pellon

Oversea Vietnamese Chemistry and Chemical Technology Conference, 7 – 8 Nov. 2008, Ecole Nationale Supérieurs d’Arts et Métiers, Paris

2008