Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường

Tên đơn vị: Phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn thực phẩm và Môi trường - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

I, Lãnh đạo phòng

TS. Bùi Quang Minh – Trưởng phòng

Di động: 0933333657

Email: bui_quang_minh@yahoo.com

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A28, Tòa Khu Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

II, Chức năng, nhiệm vụ của phòng

1/ Chức năng:

Phát triển nghiên cứu, dich vụ khoa học về lĩnh vực quan trắc môi trường và an toàn thực phẩm.

2/ Nhiệm vụ:

 • Thực hiện quan trắc môi trường, phân tích, kiểm nghiệm chất lượng môi trường, sản phẩm, hàng hóa về an toàn thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước và cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu.
 • Nghiên cứu, triển khai các dự án trong nước và quốc tế về lĩnh vưc an toàn thực phẩm, quan trắc ô nhiễm môi trường.
 • Tham gia đào tạo: đại học và sau đại học; đào tạo nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn về lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm.

III, Danh sách cán bộ trong phòng 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

TS. Bùi Quang Minh

Trưởng phòng

bui_quang_minh@yahoo.com

0933333657

2

NCS. Phạm Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

thaopham284@gmail.com

 

3

Ths. Phạm Thị Trà

Nghiên cứu viên

trabsls@gmail.com

097.948.4622

4

Ths. Hoàng Hải Linh

Nghiên cứu viên

linhhaihoang@gmail.com

0982.824.001

5 Ths. Lê Thị Huệ Nghiên cứu viên huele.sl@gmail.com 0962.827.366
6 Ths. Trần Hải Anh Nghiên cứu viên haianh.bio.hust@gmail.com 0985.223.146

7

Ths. Nguyễn Thị Thanh Vân

Nghiên cứu viên

vanntt1809@gmail.com

0965.269.918

8 Ths. Lê Quang Hưởng Nghiên cứu viên lehuong3795@gmail.com 0344.860.517

9

HVCH. Hoàng Thế Anh

Nghiên cứu viên

hoangtheanh2115@gmail.com

0936.036.183

10

HVCH. Đỗ Văn Chí

Nghiên cứu viên

ovanchi7@gmail.com

098.969.4733

11

Đào Minh Đức

Nghiên cứu viên

m.ducbds1994@gmail.com 

0918.603.768

12

Đào Thu Trang

Nghiên cứu viên

daothutrang25022017@gmail.com

037.397.4443

13

HVCH. Giáp Văn Dương

Kỹ thuật viên   vanduong5494@gmail.com 032.771.2363

14

Nguyễn Thị Nguyệt Linh

Nghiên cứu viên

nguyetlinh5895@gmail.com 

0869.842.251

 

IV, Thành tích nổi bật của phòng (thời gian từ 2015 đến nay)

 • Được công nhận VILAS 809 theo ISO/IEC 17025:2017
 • Phát triển công nghệ màng thẩm thấu chuyển tiếp (FO) ứng dụng để sản xuất nước sinh hoạt từ nước mặn
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học:
 • Nghiên cứu xây dựng bộ quy trình định lượng các chất độc trong thực phẩm
 • Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm chế biến
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam
 • Nghiên cứu xác định chất độc và đánh giá chất lượng trong bảo quản và chế biến thực phẩm từ thực vật
 • Phát triển phương pháp Profiling cho một số đối tượng thực phẩm từ thực vật Việt Nam

 V, Định hướng phát triển của phòng

 • Phòng thí nghiệm có khả năng kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm một số nhóm chất độc trong thực phẩm và môi trường
 • Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, kết quả phân tích với độ chính xác cao phục vụ cho các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm va môi trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hướng tới là phòng thí nghiệm trọng tài giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm
 • Phát triển các hướng nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như phương pháp phân tích, sự phơi nhiễm và tác động của các chất độc đến sức khỏe con người,…
 • Nghiên cứu một số vấn đề cấp bách về an toàn thực phẩm hiện nay như: nghiên cứu phụ gia hóa chất hiện nay đang gây hại cho thực phẩm; nghiên cứu những yếu tố độc hại trong môi trường…
 • Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ cho các cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm và môi trường.