Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh

Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh - Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B1, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

I, Ban lãnh đạo

PGS.TS Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:  -  Di động: 0936401456

Email: ngtiend@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B1, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

II, Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Chức năng: nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hoá sinh; đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên quan

Nhiệm vụ:

-   Nghiên cứu phát hiện các nguồn nguyên liệu thiên nhiên có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực y dược, thực phẩm, mỹ phẩm và nông nghiệp.

-   Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ phát triển các sản phẩm hoá sinh.

-   Hợp tác triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản phẩm hoá sinh.

    -    Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoá sinh.

III. Danh sách cán bộ trong phòng 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

PGS.TS Nguyễn Tiến Đạt

Trưởng phòng

ngtiend@gmail.com

0936.401.456

2

TS. Trương Ngọc Minh

Nghiên cứu viên

anphuminh1011@gmail.com

0912.990.197

3

TS. Đặng Viết Hậu

Nghiên cứu viên

hauhauhauk20@gmail.com

0973.799.972

4

Nguyễn Thị Luyến

Nghiên cứu viên

luyen.svtn@gmail.com

0398.135.292

5

Nguyễn Thị Hồng Anh

Nghiên cứu viên

honganhnguyen24495@gmail.com

0962.640.954

6

Mai Thị Thu Hà

Nghiên cứu viên

maithithuha16061996@gmail.com

0817.607.300

7

Đặng Hồng Duyên

Nghiên cứu viên

hongduyen1908@gmail.com

097.333.8406

8

Đỗ Hoàng Giang

Nghiên cứu viên

giangdh.91@gmail.com

0975.335.463

9

Nguyễn Thị Thu Minh

Nghiên cứu viên

thuminhhoa4k7@gmail.com

0962.926.511

10

Trương Thị Liên

Nghiên cứu viên

truongliennb0208@gmail.com

0977.375.013

11