Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường

Phòng Phát triển Công nghệ và Dịch vụ đo lường - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

I, Ban lãnh đạo

Ts. Nguyễn Ngọc Tùng – Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 024 37568422.  Di động: 0979 947 399

Email: tungnguyen.vast@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Khu Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt

II, Chức năng, nhiệm vụ:

1/ Chức năng:

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và các dịch vụ đo lương.

2/ Nhiệm vụ:

-  Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học thiết thực nhằm góp phần trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.

-  Nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm và đánh giá các công nghệ vật liệu mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

-  Thử nghiệm, nghiên cứu phát triển các phương pháp đo đạc, phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu và bảo quản mẫu.

-  Nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá và xây dựng các phương pháp, quy trình hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc phục vụ nhiệm vụ quan trắc môi trường.

-  Tư vấn, đánh giá, xây dựng phòng thí nghiệm, nâng cấp chất lượng môi trường, tổ chức, tham gia thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường.

-  Phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn cả nước để triển khai các hoạt động liên quan đến vấn đề tư vấn như: tư vấn xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm, tư vấn kiện toàn, nâng cấp, tổ chức lại đơn vị… 

-  Phối hợp, chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học vào cuộc sống.

-  Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ khác có liên quan.

III, Danh sách cán bộ phòng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Nguyễn Ngọc Tùng

Trưởng phòng

tungnguyen.vast@gmail.com

0979 947 399

2

Hoàng Minh Tạo

Phó trưởng phòng

hmt1205@gmail.com

0912778851

3

Lê Văn Nhân

Nghiên cứu viên

levannhan.na@gmail.com

0985 679 437

4

Hoàng Thị Thoa

Nghiên cứu viên

hoangthoa0191@gmail.com

0979 474 603

5

Bùi Thị Hoài Thu

Nghiên cứu viên

buithihoaithumtak50@gmail.com

0977034007 

6

Trương An Hà

Nghiên cứu viên

truonganha87@gmail.com

0983057963