<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam là hội thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa, lý, sinh học; tập hợp những cán bộ KH&KT làm công tác phân tích hoặc trong những lĩnh vực liên quan đến khoa học phân tích trong cả nước.

Hội đã tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ các chi hội thành viên của Hội ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành mới gồm 55 thành viên. GS.TSKH Đỗ Ngọc Khuê được bầu làm Chủ tịch Hội; PGS.TSKH Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Đặc biệt trong đó Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ có PGS.TS Nguyễn Quang Trung là ủy viên Ban thường vụ Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý, Sinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027; PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt là ủy viên Ban chấp hành và là Chi hội trưởng Chi hội phân tích Hóa dược trực thuộc Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý, Sinh học Việt Nam