Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 229 (cấp lần 2)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (cấp lần 2)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 229 (cấp lần 2) , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ
Ngày 15/07/2021 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 2 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 229.  Đây là thành quả mà toàn thể cán bộ, Trung tâm nỗ lực phấn đấu trong năm qua. Thông qua Giấy chứng nhận này, Trung tâm có đủ khả năng quan trắc và phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường hiện nay.
 
Theo Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT ngày 15/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngòai hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
 

Tin và ảnh: Hải Trần