<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

         Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, nhà quản lý cũng như các đơn vị hoạt động liên quan đến an toàn lao động,Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học năm 2022: “Môi trường lao động và sức khỏe nghề nghiệp: Từ thực tiễn đến định hướng quản lý" 

      1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO 

 • Thời gian tổ chức hội thảo:  Từ 8h00-12h00, thứ năm, ngày 13/10/2022
 • Địa điểm: Hội trường Tầng 17, nhà A28, Viện Hàn lâm KHCNVN, Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

      2. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào những nội dung sau:

 • Thực trạng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong một số lĩnh vực hoạt động ở Việt Nam
 •  Một số giải pháp về bảo vệ an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp trong một số lĩnh vực hoạt động
 • Định hướng quản lý về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.
 • Định hướng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. 

      3. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  •  Ms. Nguyễn Thị Hương Ly - ĐT:0989200579/Email: lylykhanh79@gmail.com
  •  Dr. Trần Thị Minh Hằng     - ĐT: 0902168955 /Email: hangttm@hus.edu.vn
  • Chi tiết xem tại đây