Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 02/07/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ phối hợp với Viện Hải Dương Học đã tổ chức hội thảo với chủ đề “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”

Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020” , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Tham gia Diễn đàn có hơn 12 đơn vị quản lý,  Viện nghiên cứu, các trường đại học trên cả nước, phòng thí nghiệm và các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường.

Hội thảo được chia làm hai section riêng biệt gồm 8 các báo cáo khoa học liên quan đến nghiên cứu độc tố và sự hình thành các chất độc trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm; tác động của môi trường và những thách thức trong quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và áp dụng các phương pháp, quy trình phân tích trong đánh giá chất lượng, xác thực và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.