Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”

Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao chủ trì tổ chức Diễn đàn và tạo cầu nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng trong chuỗi an toàn thực phẩm, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ phối hợp với Viện Hải Dương Học tổ chức Diễn đàn với chủ đề “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”.

Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020” , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ trân trọng kính mời quý đơn vị và các doanh nghiệp tham dự Diễn đàn.

  • Thời gian: từ 8h00 Thứ Năm, ngày 02/7/2020.

  • Địa điểm: Hội trường Biển Đông (P601), Viện Hải Dương học, Số 01 Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Đăng ký tham dự diễn đàn: 

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban thư ký:

  • Nguyễn Thị Hương Ly - ĐT: 0989 200 579/Email: lylykhanh79@gmail.com

  • Nguyễn Thanh Tâm  - ĐT: 0983 262 789 /Email: thanhtamvast@gmail.com

Trân trọng ./.

 

 

Xử lý tin: Hải Trần