THÔNG BÁO SỐ 2 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ kính mời các Quý cơ quan/ Các nhà khoa học tới tham dự Hội thảo khoa học "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"

THÔNG BÁO SỐ 2 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020 , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

 

Xử lý tin: Hải Trần