<?php=$row['title']?> , <?php=$tde?>

Theo Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 và Thông tư 48/2011/ TT-BTNMT, các hệ thống xử lý nước thải tập trung phải lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước tự động, liên tục và online các thông số môi trường: pH, COD, TSS và DO, đồng thời một số thông số đặc trưng khác trong nước thải theo yêu cầu nêu trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được quan trắc và liên tục cập nhật, truyền tín hiệu online về Ban quản lý và Sở TNMT tỉnh.

Trên cơ sở các thông tư này, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe cộng đồng đã phối hợp cùng PGS.TS Nguyễn Quang Trung – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ chế tạo thành công Thiết bị quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu pH/COD/BOD/TSS/DO Autometer PT/EH – 03/15 đáp ứng được mục tiêu quan trắc của các thông tư trên. Thiết bị cũng đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế vào ngày 11/07/2016.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị:

–    Đo nồng độ nhu cầu oxy hóa hóa học (COD) trong nước thông qua sự tương quan giữa  độ hấp thụ quang (Abs) với nhu cầu oxy hóa hóa học trong nước bằng phương pháp  đo quang phổ hấp thụ phân tử vùng tử ngoại, bước sóng UV= 254nm.

–   Xác định đồng thời giá trị Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) tương đương.

–   Xác định đồng thời nồng độ chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước dựa vào sự tán xạ ánh sáng của các hạt vật chất lơ lửng trong mẫu.

–    Xác định giá trị pH,DO bằng sensor tự động ghép nối và cài đặt trong phần mềm của thiết bị.

–    Các dữ liệu đo đạc được truyền phát theo công nghệ truyền tín hiệu di động.

Hình ảnh Hệ thống thiết bị quan trắc nước trong Phòng thí nghiệm

Thiết bị được ứng dụng trong Quan trắc chất lượng nước mặt (sông, hồ,..), nước thải các loại (nước thải công nghiệp, chế biến thực phẩm nước thải sinh hoạt v.v.) sau xử lý. Hiện nay, thiết bị này đã được triển khai hoạt động tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh – Vĩnh Phúc.

Trạm Quan trắc nước thải tự động tại Công ty An Thịnh – KCN Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Hệ thống dự trữ nguồn nước thải tại các nhà máy thuộc KCN Bình Xuyên

Nguồn nước thải được xả ra ngoài môi trường sau khi được đo và đạt các chỉ tiêu đề ra

Nguồn nước thải đạt chỉ tiêu không làm ô nhiễm và gây ra những tác động xấu đến môi trường xung quanh

Bằng sáng chế độc quyền của thiết bị Quan trắc nước tự động.