Tech Awards 2018 thêm hạng mục Smarthome và Ứng dụng 4.0 Tech Awards 2018 thêm hạng mục Smarthome và Ứng dụng 4.0
(20/11/2018 )
Năm nay, Tech Awards bổ sung hai hạng mục mới để bắt kịp xu hướng sử dụng đồ gia dụng thông minh và ứng dụng cho đời sống 4.0.
Xây dựng thành công các khu công nghệ cao để bắt kịp cách mạng 4.0 Xây dựng thành công các khu công nghệ cao để bắt kịp cách mạng 4.0
(20/11/2018 )
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh muốn khoa học và công nghệ phát triển thì cần có đột phá về thể chế và chính sách, xây dựng các khu công nghệ cao.
Việt Nam sẵn sàng đón nhận Cách mạng Công nghiệp 4.0 Việt Nam sẵn sàng đón nhận Cách mạng Công nghiệp 4.0
(20/09/2018 )
VOV.VN - CMCN 4.0 được kỳ vọng có thể giúp Việt Nam rút ngắn quá trình CNH, HĐH bằng cách “đi tắt, đón đầu”, phát triển nhảy vọt lên công nghệ cao hơn.
Xác định Việt Nam ở đâu để làm cách mạng công nghiệp 4.0 Xác định Việt Nam ở đâu để làm cách mạng công nghiệp 4.0
(06/12/2017 )
Thủ tướng cho rằng cần xác định rõ Việt Nam đang ở đâu, xuất phát điểm và đánh giá thực tiễn ra sao để nắm bắt và xây dựng chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0.
Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi): Đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng 4.0 Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi): Đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng 4.0
(20/11/2017 )
Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) đang được các đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14. Hiện về cơ bản, dự án luật nhận được sự tán thành, đồng thuận cao.

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang