QUY TRÌNH GỬI MẪU KIỂM TRA XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHẤT LƯỢNG MẪU QUY TRÌNH GỬI MẪU KIỂM TRA XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHẤT LƯỢNG MẪU
(30/09/2016 )
Hệ thống thiết bị sắc kí lòng (HPLC/MS) Hệ thống thiết bị sắc kí lòng (HPLC/MS)
(26/09/2016 )
Ứng dụng hệ thống thiết bị sắc ký lỏng ghép khổi phổ trong kiểm tra chất lượng thực phẩm tại CTCTT.
Hệ thống sắc ký (GC – Gas Chromatography) Hệ thống sắc ký (GC – Gas Chromatography)
(31/08/2016 )
Tại CTCTT, các hệ thống sắc ký khí được trang bị các loại đầu dò (FID, ECD, MS) có khả năng phân tích được nhiều loại hợp chất hữu cơ trong các nền mẫu khác nhau.
Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng AGILENT 7900- ICP-MS Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng AGILENT 7900- ICP-MS
(31/08/2016 )
PHÂN TÍCH SÀNG LỌC NON-TARGET VÀ XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT Ô NHIỄM CHƯA BIẾT TRONG MẪU THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH SÀNG LỌC NON-TARGET VÀ XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT Ô NHIỄM CHƯA BIẾT TRONG MẪU THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG
(30/08/2016 )
Ngày nay, phần lớn các hợp chất được xác định trong mẫu môi trường, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đều đã được biết đến. Mối quan tâm của các nhà khoa học hiện nay với chúng là phân tích liệu chúng có mặt hoặc không có mặt trong mẫu và tiến hành phân tích định lượng...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang