Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2019 Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2019
(10/01/2019 )
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019
Tổ chức tập huấn “Sử dụng rác tái chế làm phân vi sinh bảo vệ môi trường” Tổ chức tập huấn “Sử dụng rác tái chế làm phân vi sinh bảo vệ môi trường”
(16/10/2018 )
Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2018, Viện Nghiên cứu ứng phó Biến đổi Khí hậu và Môi trường thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đồng Mai và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tổ chức buổi Tập huấn “Sử dụng...
Tổ chức tập huấn “Sử dụng rác tái chế làm phân vi sinh bảo vệ môi trường” Tổ chức tập huấn “Sử dụng rác tái chế làm phân vi sinh bảo vệ môi trường”
(20/08/2018 )
Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2018, Viện Nghiên cứu ứng phó Biến đổi Khí hậu và Môi trường thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bồ Đề, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tổ chức buổi Tập huấn “Sử dụng rác...
Khoá Đào tạo ngắn hạn “Sử dụng mô hình GAINS trong quản lý chất lượng không khí ở Việt Nam” cho cán bộ các Sở Tài nguyên và Môi trường Khoá Đào tạo ngắn hạn “Sử dụng mô hình GAINS trong quản lý chất lượng không khí ở Việt Nam” cho cán bộ các Sở Tài nguyên và Môi trường
(15/08/2018 )
Từ ngày 01/08 đến ngày 03/8/2018, trong khuôn khổ Đề tài hợp tác quốc tế giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế IIASA (Mã số: VAST-QTAT 01.01/17-19), Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, đơn vị chủ trì đề tài phối...
Thông báo Hội thảo Thông báo Hội thảo "Các phương pháp phân tích và xử lý chất ô nhiễm độc hại trong môi trường"
(16/04/2018 )

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang