Thông báo về việc thay đổi Logo
(29/08/2019 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trân trọng thông báo kể từ ngày 19/10/2017, Trung tâm sẽ chính thức sử dụng mẫu logo mới thay cho logo hiện hữu cụ thể như sau.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019
(16/08/2019 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
Hội thảo: “Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học” Hội thảo: “Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học”
(09/08/2019 )
Sáng ngày 8/8/2019 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ chủ trì tổ chức hội thảo: “Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học”.
Thông báo tổ chức Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh
(23/07/2019 )
Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh
Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành mùn hữu cơ phục vụ trồng rau an toàn quy mô hộ gia đình”  tại Hải Phòng Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành mùn hữu cơ phục vụ trồng rau an toàn quy mô hộ gia...
(13/06/2019 )
Trong 2 ngày 12,13/6/2019 tại Thành phố Hải Phòng, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở KHCN Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn: “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang