Quyết định về việc công nhận cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Quyết định về việc công nhận cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
(15/01/2019 )
Theo Quyết định số 1436/QĐ-ATTP ngày 28/12/2018 của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã...
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019 Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019
(22/12/2018 )
Sáng ngày 22/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ đã tổ chức buổi Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và Kế hoạch triển khai năm 2019 nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua và định hướng kế hoạch công tác năm 2019.
TUYỂN NGHIÊN CỨU VIÊN NGÀNH HÓA HỌC TUYỂN NGHIÊN CỨU VIÊN NGÀNH HÓA HỌC
(06/12/2018 )
Để đáp ứng nhu cầu thực hiện một số nhiệm vụ KHCN, phòng Phòng Nghiên cứu Triển khai có nhu cầu tuyển 1-2 cán bộ nghiên cứu viên làm việc tại phòng thí nghiệm.
TỔ CHỨC THAM QUAN VÀ THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TỔ CHỨC THAM QUAN VÀ THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(10/11/2018 )
Trong hai ngày 08-09/11/2018 hơn 70 sinh viên khoa Môi trường - Đại học Khoa học tự nhiên đã tới tham quan và thực hành tại Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
LỄ CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH GAINS - VIỆT NAM:  ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ LỄ CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH GAINS - VIỆT NAM: ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
(26/10/2018 )
Ngày 26/10/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ phối hợp với Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) tổ chức “Lễ chuyển giao quyền sử dụng mô hình GAINS-Việt Nam”.

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang 4