Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
(02/01/2020 )
Sáng ngày 18/12/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
(01/11/2019 )
Ngày 17/5/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã được Tổng Cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận số 1352/TĐC-ĐL đăng ký dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường . Đây là một trong những căn...
Bổ sung thành viên của Hội đồng tư vấn Khoa học
(23/10/2019 )
Ngày 4/10/2019 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã ký quyết định số 131/QĐ-NCCG về việc bổ sung thành viên của Hội đồng tư vấn Khoa học của Trung tâm. Tổng số thành viên của Hội đồng đến thời điểm hiện tại là 15 người, trong đó hầu hết là các cán bộ...
Thông báo về việc thay đổi Logo
(29/08/2019 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trân trọng thông báo kể từ ngày 19/10/2017, Trung tâm sẽ chính thức sử dụng mẫu logo mới thay cho logo hiện hữu cụ thể như sau.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019
(16/08/2019 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang 4