Hội thảo: “Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học” Hội thảo: “Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học”
(09/08/2019 )
Sáng ngày 8/8/2019 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ chủ trì tổ chức hội thảo: “Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học”.
Thông báo tổ chức Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh
(23/07/2019 )
Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh
Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành mùn hữu cơ phục vụ trồng rau an toàn quy mô hộ gia đình”  tại Hải Phòng Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành mùn hữu cơ phục vụ trồng rau an toàn quy mô hộ gia...
(13/06/2019 )
Trong 2 ngày 12,13/6/2019 tại Thành phố Hải Phòng, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở KHCN Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn: “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác...
Đại hội Đoàn Thanh niên Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Nhiệm kỳ 2019 – 2022 Đại hội Đoàn Thanh niên Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Nhiệm kỳ 2019 – 2022
(16/04/2019 )
Sáng ngày 16/4, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2019 và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐƠN VỊ THỨ 2 ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ NĂNG LỰC PHÂN TÍCH DIOXIN THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐƠN VỊ THỨ 2 ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ NĂNG LỰC PHÂN TÍCH DIOXIN
(17/01/2019 )
Ngày 17/1/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang 3