Thông báo Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022
(17/08/2022 )
Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
(11/08/2022 )
Đại hội chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2024 Đại hội chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2024
(04/04/2022 )
Tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 Tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022
(27/12/2021 )
Ngày 23/12/2021, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ...
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022
(15/12/2021 )
Ngày 10/12/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang 1