“Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điều khiển tư thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao” Mã số đề tài: VT/CN-03/14-15 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điều khiển tư thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao” Mã số đề tài:...
(26/09/2016 )
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một bộ mô phỏng phân hệ xác định và điều khiển tư thế của vệ tinh (ADCS) có độ chính xác cao, hoạt động trong môi trường không gian vũ trụ giả lập: không trọng lượng, từ trường Trái Đất và bức xạ Mặt trời; Phát triển các thuật toán...
Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông,...
(21/09/2016 )
Có được quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng công nghệ tái chế chúng thành sản phẩm có ích trong nông, lâm nghiệp và xây dựng mô hình ứng dụng.
Trồng rau bằng phương pháp thủy canh, giải pháp phát triển bền vững rau an toàn Trồng rau bằng phương pháp thủy canh, giải pháp phát triển bền vững rau an toàn
(02/09/2016 )
Từ năm 2013 đến nay, hệ thống trồng rau thủy canh đã được Phòng nghiên cứu triển khai - Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam áp dụng và triển khai rộng rãi. Với kỹ thuật canh tác tự động, tuần hoàn và khép kín, cây...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang 2