Phòng Quản lý tổng hợp Phòng Quản lý tổng hợp
(11/08/2017 )
Tên đơn vị: Phòng Quản lý tổng hợp - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng Đào tạo và kết nối Khoa học Phòng Đào tạo và kết nối Khoa học
(27/09/2016 )
Tên đơn vị: Phòng Đào tạo Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04-39.941.749

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang