Phòng Quản lý tổng hợp Phòng Quản lý tổng hợp
(11/08/2017 )
Tên đơn vị: Phòng Quản lý tổng hợp - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng Kết Nối và Chuyển giao công nghệ Phòng Kết Nối và Chuyển giao công nghệ
(27/09/2016 )
Tên đơn vị: Phòng Kết nối và Chuyển giao công nghệ Địa chỉ: T17. Tòa nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04-39.941.749

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang