Trung tâm nghiên cứu nông dược
(09/03/2022 )
Trung tâm nghiên cứu nông dược - Địa chỉ: Nhà B1, Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trung tâm phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường Trung tâm phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường
(06/02/2017 )
Trung tâm phát triển Công nghệ và Dịch vụ đo lường - Địa chỉ: Nhà A28, Tòa Ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm hoá dược Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm hoá dược
(19/01/2017 )
Tên đơn vị phòng: Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm hoá dược - Địa chỉ: Nhà B1, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins
(30/09/2016 )
Tên đơn vị phòng: Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin - Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trung tâm An toàn thực phẩm và môi trường Trung tâm An toàn thực phẩm và môi trường
(27/09/2016 )
Tên đơn vị: Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường - Địa chỉ: Nhà A28, Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang