Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh
(04/08/2017 )
Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh - Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B1, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường
(06/02/2017 )
Phòng Phát triển Công nghệ và Dịch vụ đo lường - Địa chỉ: Tầng 17, Nhà A28, Tòa Ươm tạo công nghệ, số 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng Nghiên cứu và phát triển hoá dược Phòng Nghiên cứu và phát triển hoá dược
(19/01/2017 )
Tên đơn vị phòng: Phòng Nghiên cứu và phát triển hoá dược - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxins
(30/09/2016 )
Tên đơn vị phòng: Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin - Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường
(27/09/2016 )
Tên đơn vị: Phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn thực phẩm và Môi trường - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang