- Tên đơn vị phòng: Phòng Nghiên cứu và Triển khai (NCTK) - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội - Điện thoại: 0965 188 419