Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hoá sinh - Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B1, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tên đơn vị: Phòng Quản lý tổng hợp - Địa chỉ: Khu nhà ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang