Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ
(01/06/2023 )
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (tên tiếng Anh: Center for Research and Technology Transfer: CRETECH) được thành lập theo quyết định số 299/QĐ-VHL ngày 01/3/2023
PTN Trọng điểm Nghiên cứu về Dioxin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ PTN Trọng điểm Nghiên cứu về Dioxin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đang có nhu cầu tuyển...
(31/05/2023 )
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU VỀ DIOXIN Địa chỉ 1: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ 2: Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý” Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”
(12/04/2023 )
Ngày 12/4/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ IV “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”.
Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam có ban chấp hành mới
(07/10/2022 )
Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam là hội thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa, lý, sinh học; tập hợp những cán bộ KH&KT làm công tác phân tích hoặc trong những lĩnh vực liên quan đến khoa...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
(08/07/2022 )
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 Căn cứ Công văn số 1323/VHL-TCCB ngày 28/6/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ tiến hành...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang