Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam có ban chấp hành mới
(07/10/2022 )
Hội Phân tích hóa, lý, sinh học Việt Nam là hội thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa, lý, sinh học; tập hợp những cán bộ KH&KT làm công tác phân tích hoặc trong những lĩnh vực liên quan đến khoa...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
(08/07/2022 )
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 Căn cứ Công văn số 1323/VHL-TCCB ngày 28/6/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ tiến hành...
PTN Trọng điểm Nghiên cứu về Dioxin tuyển dụng cán bộ quan trắc hiện trường
(07/07/2022 )
Tuyển dụng cán bộ quan trắc hiện trường PTN Trọng điểm Nghiên cứu về Dioxin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ quan trắc hiện trường: Địa chỉ 1: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu...
Tuyển cán bộ tại Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường (VAST)
(06/07/2022 )
Vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” được phóng thành công lên quỹ đạo Vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” được phóng thành công lên quỹ đạo
(10/11/2021 )
Ngày 09/11/2021, tên lửa Epsilon số 5 của Nhật Bản mang theo vệ tinh NanoDragon ‘’Made in Vietnam’’ đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Trong lần phóng này, cùng với NanoDragon, tên lửa Epsilon số 5 còn mang theo 8 vệ tinh khác của Nhật Bản. Việc phóng 9 vệ tinh này nằm trong khuôn khổ...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang