Giấy mời Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý” Giấy mời Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”
(11/04/2023 )
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2022
(07/10/2022 )
Hội thảo khoa học năm 2022: “Môi trường lao động và sức khỏe nghề nghiệp: Từ thực tiễn đến định hướng quản lý"
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VIMCERTS 229 (CẤP LẦN 3) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VIMCERTS 229 (CẤP LẦN 3)
(15/03/2022 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 3 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 229. Theo Quyết...
Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020” Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
(08/07/2020 )
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 02/07/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ phối hợp với Viện Hải Dương Học đã tổ chức hội thảo với chủ đề “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020” Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
(16/06/2020 )
Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao chủ trì tổ chức Diễn đàn và tạo cầu nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng trong chuỗi an toàn thực phẩm, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang