Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020” Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
(08/07/2020 )
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 02/07/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ phối hợp với Viện Hải Dương Học đã tổ chức hội thảo với chủ đề “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020” Diễn đàn “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
(16/06/2020 )
Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao chủ trì tổ chức Diễn đàn và tạo cầu nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng trong chuỗi an toàn thực phẩm, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ...
THÔNG BÁO SỐ 2 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020 THÔNG BÁO SỐ 2 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020
(08/04/2020 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ kính mời các Quý cơ quan/ Các nhà khoa học tới tham dự Hội thảo khoa học "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"
Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2020
(09/03/2020 )
Tiếp theo thành công của Hội thảo lần thứ 1 (2018) và lần thứ 2 (2019), nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, đồng thời thúc đẩy quá trình ứng dụng các kết quả nghiên cứu...
Hội thảo “ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” Hội thảo “ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”
(28/08/2019 )
Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống. Nó mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang