Hội thảo “ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” Hội thảo “ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”
(28/08/2019 )
Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống. Nó mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Hội thảo Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 Hội thảo Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0
(21/08/2019 )
HỘI THẢO KHOA HỌC: Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỘI THẢO KHOA HỌC: Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(31/07/2019 )
Đăng ký tham dự hội thảo
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II
(29/03/2019 )
Ngày 29/03/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ và Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Tổng hợp Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ II: “Các chất ô nhiễm độc hại trong Thực phẩm và Môi trường: Kiểm soát chất...
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II
(14/03/2019 )
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ II: "CÁC CHẤT Ô NHIỄM ĐỘC HẠI TRONG THỰC PHẨM...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang