Kháng sinh có thể làm tăng sự sinh sản của vi khuẩn Kháng sinh có thể làm tăng sự sinh sản của vi khuẩn
(07/02/2017 )
Các nhà khoa học của trường Đại học Exeter đã phát hiện ra sự tăng trưởng của vi khuẩn có thể được kích thích bằng kháng sinh
Nâng cao năng lực giám định ADN trong công tác xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Nâng cao năng lực giám định ADN trong công tác xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
(16/01/2017 )
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là một trong những đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ tham gia thực hiện Đề án Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo thống kê từ Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội, có khoảng gần 500.000 hài cốt cần được...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang 3