SỬ DỤNG RÁC TÁI CHẾ LÀM PHÂN VI SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG RÁC TÁI CHẾ LÀM PHÂN VI SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(12/12/2018 )
Kết quả thực hiện dự án môi trường “Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng bằng mô hình sử dụng rác tái chế để bảo vệ môi trường"" áp dụng thí điểm tại khu vực Quận Long Biên, Ba Đình và Hà Đông do Phòng Đào tạo và Kết nối Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển...
Thiết bị lọc nước bẩn thành nước uống bằng ánh sáng Mặt Trời Thiết bị lọc nước bẩn thành nước uống bằng ánh sáng Mặt Trời
(11/04/2018 )
Kết quả thử nghiệm cho thấy nước sau khi lọc đáp ứng được tiêu chuẩn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Lễ bàn giao Thiết bị Quan trắc tự động môi trường nước đa chỉ tiêu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh – Vĩnh Phúc. Lễ bàn giao Thiết bị Quan trắc tự động môi trường nước đa chỉ tiêu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh – Vĩnh Phúc.
(13/11/2017 )
Ngày 4/11/2017, Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng cùng các đơn vị đối tác chế tạo trong đó có Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, đã long trọng tổ chức buổi lễ bàn giao hệ thiết bị Quan trắc tự động môi trường nước đa chỉ tiêu cho Công ty TNHH Đầu...
Hoàn thiện công nghệ ABR để xử lý và tái sử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng Hoàn thiện công nghệ ABR để xử lý và tái sử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng
(09/10/2017 )
Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công nghệ ABR để xử lý và tái sử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng” nhằm mục tiêu xử lý, tái sử dụng nước thải có thành phần chất hữu cơ cao ở vùng nông thôn phục vụ...
Thiết bị Quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu tự động - liên tục - truyền tín hiệu không dây Thiết bị Quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu tự động - liên tục - truyền tín hiệu không dây
(05/10/2017 )
Hoạt động quan trắc môi trường, trong đó có môi trường nước thải là một trong các hoạt động không thể tách rời của công tác bảo vệ môi trường.

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang