Ảnh 1
Lễ Chuyển giao Mô hình GAINS 26/10/2018
Đón nhận huân chương
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 1
Lễ Chuyển giao Mô hình GAINS 26/10/2018
Đón nhận huân chương
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀ ĐƠN VỊ THỨ 2 ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ NĂNG LỰC  PHÂN TÍCH DIOXIN/FURAN

Sáng ngày 24/01, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong đó Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đã thông cáo báo chí là đơn vị thứ hai được cấp giấy chứng nhận đủ năng lực phân tích Dioxin/Furan