merry christmas and happy new year 2021
90
90
“NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2020”
90
90
merry christmas and happy new year 2021
90
90

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (CRETECH) và Công ty Tích hợp Công nghệ thông tin Hàn Quốc (KCIT)

Ngày 01/02/2018, tại Trung tâm Nghiên và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi lễ ký thoả thuận hợp ...

    Thong tin dang duoc cap nhat